تیتربرتر: دستیابی به رکوردهای تولید در واحدهای احیاء مستقیم فولاد مبارکه

تیتربرتر: دستیابی به رکوردهای تولید در واحدهای احیاء مستقیم فولاد مبارکه : عنوان 
1396/02/03 : تاریخ انتشار
به گزارش سایت خبری تحلیلی "تیتربرتر" در همین خصوص داریوش رشیدی رئیس واحد احیا مستقیم شماره یک فولاد مبارکه بیان کرد: کارکنان تلاشگر این واحد در فروردین ماه سال جاری با همیاری سایر قسمتهای ناحیه آهن سازی، موفق شدند ۴۳۴ هزار و ۵۰ تن آهن اسفنجی را تولید نمایند. وی افزود: کارکنان این واحد همچنین موفق شده بودند در فروردین ماه سال ۹۵ با تولید ۴۳۳ هزار و ۳۷۲ تن آهن اسفنجی رکورد دیگری را از خود برجای گذارند. به گزارش خبرنگار فولاد، در همین خصوص محمدرضا فتحی رئیس واحد احیا مستقیم شماره ۲ فولاد مبارکه افزود: کارکنان واحد احیا مستقیم شهید خرازی در فروردین ماه سال جاری با تولید ۲۴۰ هزار و ۴۶۵ تن آهن اسفنجی موفق به ثبت رکورد جدیدی شدند و نسبت به رکورد قبلی میزان تولید خود را ۱۱ هزار تن بهبود بخشیدند. رحیم عبدی مدیر ناحیه آهن سازی فولاد مبارکه، افزایش بهره وری کارکنان، استفاده بهینه و حداکثری از تجهیزات و منابع، اجرای صحیح دستورالعملهای کاری، کاهش زمان توقفات و در نهایت همت بلند کارکنان ناحیه آهن سازی را از مهمترین دلایل کسب این موفقیت برشمرد.