انتخاب:  اعلام آمادگی بانک پاسارگاد برای پشتیبانی از طرح های توسعه فولاد مبارکه

انتخاب: اعلام آمادگی بانک پاسارگاد برای پشتیبانی از طرح های توسعه فولاد مبارکه : عنوان 
1396/02/06 : تاریخ انتشار
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: این بانک در راستای توجه ویژه به بحث اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن در بهبود وضعیت تولید و اشتغال، آماده است تا با ارائه انواع خدمات ارزی اعم از گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه ها و ... از طرح های توسعه شرکت فولاد مبارکه حمایت کند. مجید قاسمی که به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد این بانک از فولاد مبارکه بازدید مینمود، ضمن دیدار با مدیرعامل و معاونان فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه فولادمبارکه ۲۰ درصد تولید منطقه منا و سهم یک درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) را در اختیار دارد، اظهار کرد: فولاد مبارکه به عنوان قطب صنعتی مهم اثرگذار در اقتصاد کشور محسوب میشود. وی با اشاره به اهمیت تولید ناخالص ملی در اقتصاد کشور و مقایسه کیفیت درآمد سرانه ایران با درآمد سرانه برخی کشورهای حوزه خلیج فارس تصریح کرد: کیفیت درآمد سرانه ما از این کشورها بسیار بهتر است، چراکه این درآمد از راه کشاورزی، صنعت، خدمات و ... به دست آمده است، در حالی که نفت تنها راه درآمد سرانه آنها است، اما به دلیل اینکه این کشورها جمعیت کمی دارند با تقسیم بر این جمعیت درآمد سرانه آنها بالا میرود.