رسالت: فولاد هرمزگان پايگاه صادراتي مي‌شود

رسالت: فولاد هرمزگان پايگاه صادراتي مي‌شود : عنوان 
1396/02/06 : تاریخ انتشار
مديرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: فولاد هرمزگان براي توسعه و تسهيل صادرات محصولاتش برنامه هايي از جمله ساخت اسکله اختصاصي را در دست اقدام دارد. مهندس فرزاد ارزاني با بيان اينکه فولاد هرمزگان مزيت هاي صادراتي دارد که بسياري از واحدها ندارند، به توسعه بازارهاي صادراتي اين شرکت اشاره کرد و گفت: چنانچه مشکل اسکله رفع گردد، صادرات محصولات فولاد هرمزگان راحت تر انجام مي‌شود، بنابراين در شرايط فعلي مشکل اسکله، يکي از مشکلات اصلي فولاد هرمزگان است. وي تصريح کرد: زيرساخت، مشکل اکثر واحدهاي صنعتي کل کشور است و محدود به هرمزگان نمي‌شود، اما به جهت روان سازي کارها در امر صادرات، با همکاري فولاد مبارکه به دنبال ايجاد اسکله اختصاصي در هرمزگان هستيم. هرچند که معتقديم تمرکز شرکتها در بحث توسعه زيرساخت بخشي از انرژي و پتانسيل واحدهاي صنعتي را مي‌گيرد.مديرعامل شرکت فولاد هرمزگان با بيان اينکه پس از افزايش ظرفيتي که در اين کارخانه برنامه ريزي شده، زنجيره ارزش فولاد با راه اندازي خط نوردي که براي شرکت پيش بيني شده تکميل مي‌شود، گفت: در نظر داريم فولاد هرمزگان را پايگاه صادراتي کشور کنيم.