دنیای معدن: مدیر مجتمع فولاد سبا گفت: دستیابی به رکورد ماهانه تولید و افزایش کیفیت در احیاء مستقیم سبا

دنیای معدن: مدیر مجتمع فولاد سبا گفت: دستیابی به رکورد ماهانه تولید و افزایش کیفیت در احیاء مستقیم سبا : عنوان 
1396/02/10 : تاریخ انتشار
احمد احمدیان با بیان اینکه با تلاش جمعی کارکنان احیا مستقیم شهید شهبازی مجتمع فولاد سبا میزان تولید آهن اسفنجی فروردین ماه در این واحد به ۱۰۶ هزار و ۳۱۳ تن رسید، گفت: رکورد قبلی این واحد مربوطه به شهریور ۹۵ و به میزان ۱۰۲ هزار و ۹۸۷ تن بوده است. وی تصریح کرد: این رکورد در حالی به دست آمد که در خصوص افزایش کیفی محصول آهن اسفنجی در این مدول نیز به موفقیت چشم گیری دست یافتیم، به نحوی که کیفیت محصول ویژه به ۹۴.۵ درصد، میانگین متالیزاسیون ۹۴.۸ درصد و درصد در رِنج ۹۶ درصد، میانگین کربن ۲.۳ درصد با درصد در رِنج ۹۷ درصد بوده است. احمدیان ضمن قدردانی از تلاش تمامی کارکنان مجتمع فولاد سبا افزود: بدون شک این رکوردها در پی زحمات تمامی کارکنان و اصلاحات انجام شده در واحدهای انباشت برداشت و احیاء مستقیم حاصل شد که امید است با ادامه این روند و همچنین بهبود مستمر در خطوط تولید، شاهد تداوم این رکوردها باشیم