رسالت: تحول بزرگ در صنايع فولادي کشور با تدبير دولت و تسهيلات بانک صنعت و معدن

رسالت: تحول بزرگ در صنايع فولادي کشور با تدبير دولت و تسهيلات بانک صنعت و معدن : عنوان 
1396/02/13 : تاریخ انتشار
با به بهره برداري رسيدن ١١ طرح جاري فولادي كه با تسهيلات بانك صنعت و معدن در حال اجرا هستند براي ٧ هزار و ٣٤٠ نفر در كشور اشتغال ايجاد ميشود.به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن طرح هاي ياد شده شامل فولاد روهينا جنوب دردزفول خوزستان، فولاد مادكوش هرمزگان ، ذوب آهن پاسارگاد فارس ، ذوب آهن ازنا لرستان ، فولاد ميانه آذربايجان شرقي، فولاد سپيد دشت چهار محال و بختياري ، فولاد قائنات خراسان جنوبي ، فولاد سبزوار خراسان رضوي ، فولاد شادگان خوزستان ، فولاد نيريز فارس و فولاد بافت كرمان مي گرددكه با آغاز به كار آنها تحول بزرگي در عرصه توليد و اشتغال كشور ايجاد خواهد شد.بنا به اين گزارش شركت فولاد و آهن ارفع در اردكان يزد با ١٩٤ ميليون يورو تسهيلات بانك صنعت و معدن در استان يزد به بهره برداري رسيده و ٨١٧ شغل مستقيم ايجاد كرده است.تصويب ١٥٣ ميليون يورو تسهيلات براي احداث فولاد مكران در چابهار سيستان و بلوچستان با ٥٠٠ نفر اشتغالزايي مستقيم مجموع تسهيلات تخصيصي بانك صنعت و معدن را براي افزايش ظرفيت فولاد در كشور ، به ٣ ميليارد يورو و مجموع اشتغال حاصل از آن را به ٨ هزار و ٦٥٠ نفر مي رساند.گفتني است ٥٠ درصد از ظرفيت توليد فعلي فولاد كشور كه بالغ بر ١٧ ميليون تن است ، در دوران دولت تدبير و اميد توسط بانك صنعت و معدن به عنوان بانك توسعه اي و تخصصي بخش صنعت و معدن كشورمان تامين مالي ارزي شده است و بدينوسيله طي سه سال آينده توليد فولاد كشور از رقم ٢٥ ميليون تن در سال عبور خواهد كرد و سهم ايران را از توليد جهاني فولاد از ١ درصد به ١ و نيم درصد افزايش خواهد دادكه منجر به ارتقاء جايگاه ايران از رتبه ١٤ به ١١ خواهد شد.ياد آور مي شود كه منابع ارزي تخصيص يافته ، از محل منابع صندوق توسعه ملي و خط اعتباري چين تامين شده است