رسالت: سال گذشته 6 ميليون تن فولاد صادر شد

رسالت: سال گذشته 6 ميليون تن فولاد صادر شد : عنوان 
1396/02/16 : تاریخ انتشار
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته 6 ميليون تن صادرات انواع فولاد داشتيم و اين در حالي است که چهار سال قبل واردات فولاد داشتيم.دکتر محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم افتتاح کارخانه شماره 2 فولادسازي مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) افزود: همه نهادهاي دولتي و عمومي و ساير قوا کمک کنند تا کار توليد و سرمايه گذاري رونق بگيرد.وي اظهار کرد: ظرفيت توليد فولاد خام امسال ما به 31 ميليون تن افزايش مي‌يابد که البته بايد تا زمان برنامه چشم انداز به 55 ميليون تن توليد برسد که البته در آن مقطع پيش بيني‌ها حاکي از مصرف داخلي 40 ميليون تن و 15 ميليون تن صادرات شمش و ساير محصولات نهايي است.نعمت زاده يادآور شد: با اتمام ساخت کارخانه کنستانتره سنگان خواف، زنجيره معدن به ساخت محصولات نهايي تکميل مي‌شود و اين نظر مقام معظم رهبري مبني بر جلوگيري از صادرات مواد خام به کشور و تبديل آنها به محصولات با ارزش افزوده بيشتر تامين مي‌شود.