تیتربرتر: ثبت سومین رکورد تولید در مگا مدول های شهید خرازی فولاد مبارکه تولید۸۳۹۰ تن آهن اسفنجی

تیتربرتر: ثبت سومین رکورد تولید در مگا مدول های شهید خرازی فولاد مبارکه تولید۸۳۹۰ تن آهن اسفنجی : عنوان 
1396/02/25 : تاریخ انتشار
به گزارش سایت خبری تحلیلی "تیتربرتر"در خصوص چگونگی دستیابی به این رکورد افزود: ثبت این رکورد در سایه الطاف الهی و با توانایی و تعصب ملی کارکنان، بهره گیری مؤثر از دانش فنی نیروهای تولید و تعمیرات واحد، مدیریت مناسب منابع و نیروی انسانی،کنترل بهینه فرآیند، افزایش بهره وری و کاهش توقفات اضطراری و به حداقل رساندن زمان های آماده سازی و همچنین با حمایت واحدهای خدمات فنی و پشتیبانی و توسعه به دست آمده است. محمدرضا فتحی خاطرنشان کرد: این رکوردشکنی‌ها با تأمین به موقع منابع و گندله مورد نیاز و با کامل شدن سایر توسعه در نظر گرفته شده در ماه‌های آتی ادامه خواهد یافت. وی در بخش پایانی سخنان خود از همکاری و تلاش تمامی کارکنان واحدهای آهن سازی و پشتیبانی و سایر همکاران فولاد مبارکه تشکر و قدردانی کرد. در همین خصوص احمد دهقانی سرپرست تولید این ناحیه، ثبت این رکورد را مرهون زحمات کارکنان تولید و تعمیرات، افزایش تجربه و مهارت آنها و همچنین همیاری سایر واحدهای سرویس دهنده، کاهش توقفات اضطراری، رعایت دستورالعمل‌ها و ست پوینت‌های تولید و بازرسی‌های روزانه دانست. در بخش دیگری از این گزارش جواد عسگری کارشناس فرایند تولید، ثبت این رکورد را به همه کارکنان ناحیه آهن‌سازی تبریک گفت و خاطرنشان کرد: در این خصوص باید در نظر داشته باشیم بهبود مستمر در تولید و شرایط کاری و همچنین افزایش بازدهی فرآیند از دیگر عوامل اثرگذار در کسب این موفقیت می باشند.