ایمنا: سومین رکوردشکنی پیاپی تولید فولاد مذاب و تختال در فولاد مبارکه ثبت شد

ایمنا: سومین رکوردشکنی پیاپی تولید فولاد مذاب و تختال در فولاد مبارکه ثبت شد : عنوان 
1396/02/30 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، علیرضا بنائیان مفردافزود: با ثبت این رکورد، میزان فولاد مذاب تخلیه شده به مقدار ۲۶۳ تن و تختال ریخته گری شده به مقدار ۳۰۶ تن افزایش یافت. وی رکورد قبلی تولید روزانه درکوره های قوس الکتریکی و ریخته گری مداوم را مربوط به هشتم اردیبهشت ماه و تولید ۱۱۴ ذوب با تناژ تخلیه ۲۰ هزار و ۸۵۴ تن و تولید ۲۰ هزار و ۲۲۶ تن تختال اعلام کرد. بنائیان مفرد دستیابی به رکوردهای پی درپی و تداوم آنها را نتیجه افزایش همدلی و تعلق خاطر سازمانی کارکنان ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم و همچنین حمایت های بی دریغ مدیریت عالی سازمان عنوان کرد. مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم فولاد مبارکه تصریح کرد: با افزایش همدلی و حمایت ها، بهبود بیشتری در روند کمی و کیفی شرکت فولاد مبارکه حاصل خواهد شد.