معدن نیوز: ظرفيت کلي زنجيره فولاد تا پايان 96 به 200 ميليون تن مي‌رسد

معدن نیوز: ظرفيت کلي زنجيره فولاد تا پايان 96 به 200 ميليون تن مي‌رسد : عنوان 
1396/03/03 : تاریخ انتشار
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سال 96، حداقل 22 ميليون تن ظرفيت در چرخه فولاد کشور راه‌اندازي خواهد شد که اين ظرفيت‌ها پروژه‌هايي هستند که از سال‌ها قبل شروع شده‌اند و در سال جاري به توليد مي‌رسند. بطورکلي با راه‌اندازي اين واحدها، ظرفيت کلي زنجيره فولاد در کشور تا پايان سال 96، به 200ميليون مي‌رسد. به گزارش معدن نيوز«جعفر سرقيني » درباره توليد 25 ميليون تن فولاد در سال جاري گفت: صنعت فولاد در سال گذشته 18.5 ميليون تن فولاد توليد کرد که از اين ميزان 5.8 ميليون تن صادر شد. امروز اميدواريم براي سال جاري 25 ميليون تن فولاد توليد داشته و از ميزان يادشده حداقل 8 ميليون تن آن صادر شود. وي با اشاره به تاسيس کارخانه طراحي و توليد ماشين‌آلات صنعتي شرکت دانيلي در ايران افزود: چنين طرح‌هاي اجراي پروژه‌هاي فولادي ما را تسريع مي‌کند. از سوي ديگر باعث مي‌شوند پروژه‌ها ارزان‌تر اجرا شوند، زيرا ماشين‌آلات آنها ساخت داخل مي‌شود. سرقيني تصريح کرد: اميدواريم ساير شرکت‌هاي بزرگ خارجي نيز، کارگاه مشابه را در ايران احداث کرده و در افزايش ظرفيت فولاد کشور به 55 ميليون تن، سهم خود را داشته باشند. معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: يکي از شروط ما براي حضور شرکت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي فولادي و معدني کشور اين است که بتوانند کارگاه اختصاصي خود را در ايران داشته باشند. معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به مشکلات مربوط به آنومالي D19 اظهار کرد: موضوع را در کارگروه تعامل با محيط‌زيست مطرح کرده‌ايم و قرار است ظرف يک ماه آينده تکليف اين محدوده قطعي مشخص شود. بايد ديد برنامه محيط‌زيست چه بوده و با چه معيارهايي به ما اجازه فعاليت اکتشافي در اين منطقه را مي‌دهد. سرقيني افزود: اميدواريم با حفظ محيط‌زيست براساس معيارهايي که اعلام مي‌شود، بتوانيم فعاليت‌هاي اکتشافي را انجام دهيم.