جام جم: صادرات فولاد خام برخلاف سیاست وزارت صنعت

جام جم: صادرات فولاد خام برخلاف سیاست وزارت صنعت : عنوان 
1396/03/10 : تاریخ انتشار
امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران گفت: در حالی که صنایع پایین دستی فولاد کشور با کاهش ظرفیت و افت تولید روبه‌روست و وزارت صنعت تامین نیاز داخل را اولویت نخست تعیین کرده، اما فولاد سازان، صادرات فولاد خام را ترجیح می‌دهند