بورس پرس: گزارش انجمن جهانی فولاد از کاهش 6ساله سرانه مصرف فولاد ایران

بورس پرس: گزارش انجمن جهانی فولاد از کاهش 6ساله سرانه مصرف فولاد ایران : عنوان 
1396/03/10 : تاریخ انتشار
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: براساس بررسی روند مصرف فولاد در کشورهای مختلف، در دوره 6 سال گذشته، سرانه مصرف فولاد ایران به میزان 15 درصد افت داشت و به رقم 238.7 کیلو گرم رسید .میزان سرانه مصرف فولاد در خاورمیانه در این مدت 252 کیلوگرم ثبت شده، به این ترتیب ایران به میزان 13.3 کیلوگرم کمتر است . ایران در جایگاه جهانی چهاردهمین فولاد ساز قرار دارد و از کشورهای فرانسه و انگلیس در ابن بخش پیشی گرفته است . ایران به عنوان بیستمین صادرکننده فولاد معرفی شده و این درحالی است که کشورهای اوکراین و ترکیه به ترتیب با رتبه های هفتم و دهم جهانی جایگاه بهتری دارند. آمارها نشان می دهد در چهارماه 2017، تولید شمش فولاد سازان نسبت به دوره مشابه در سال 2016 رشد 14.3 درصدی داشته و در عین حال در دوره سه ماهه سال 2017 نیز در مقایسه با دوره مشابه 2016 رشد 15 درصدی را ثبت کرد . برپایه جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران نیز در فروردین امسال یک میلیون و 734 هزار تن فولاد خام تولید شد که نسبت به ماه مشابه در سال 95 رشد 15 درصدی را ثبت کرد . افزایش تولید آهن اسفنجی در مدت چهارماهه 2017 به میزان 10.2 درصد از دیگر نتایج عملکردی در این بخش است که در ماه قبل نیز افزایش 9.8 درصدی را ثبت کرده بود . برپایه سند راهبردی وزارت صنعت، سال 93 ظرفیت تولید آهن اسفنجی 22 میلیون تن بوده که برای سال 96 رقم 35 میلیون تن هدفگذاری شده و انتظار می رود در افق 1399 به 48 میلیون تن بالغ شود و در 1404 دستیابی به 54 میلیون تن هدفگذاری شده است. هند به عنوان رقیب ایران در زمینه تولید آهن اسفنجی در ماه گذشته میلادی، افت تولید 9.8 درصدی داشت . این انجمن در بررسی آورده است: سال گذشته به میزان 431 میلیون تن تجارت فولاد بین کشورها صورت گرفت که برابر 31 درصد تولید است و ترکیه سال گذشته 17 میلیون تن و خاورمیانه 33.5 میلیون تن فولاد وارد کردند که می تواند هدف صادراتی ایران محسوب شود. سهم ایران از تولید فولاد با روش کوره قوس الکتریکی ( احیای مستقیم ) در دوره مورد بررسی 87.8 درصد بود، در حالی که متوسط دنیا به میزان 25.3 درصد ثبت شد و بقیه به روش کوره بلند ( استفاده از زغال سنگ ) صورت می گیرد