عصراقتصاد: ایران چهاردهمین کشورتولید کننده فولاد جهان در سال 2016

عصراقتصاد: ایران چهاردهمین کشورتولید کننده فولاد جهان در سال 2016 : عنوان 
1396/03/13 : تاریخ انتشار
عصر اقتصاد: ایران با افزایش تولید از 16 میلیون و 100 هزارتن فولاد در سال 2015 به 17 میلیون و 900هزار تن در سال 2016، توانست جایگاه خود را در رتبه چهاردهم جهان تثبیت کند. در این گزارش آمده است که مجموع تولید جهانی فولاد از هزار و 620میلون تن در سال 2015 به هزار و 629 میلیون و 600هزار تن در سال 2016 افزایش یافت. چین با تولید 808 میلیون و 400 هزار تن در رتبه نخست و هند و ژاپن نیز به ترتیب با تولید 104 میلیون و 800 هزار تن و 95 میلیون و 600 هزار تن در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. پیش از ایران ،ایالت متحده آمریکا، روسیه،کره جنوبی،آلمان،ترکیه،برزیل،اوکراین،ایتالیا ،تایوان و مکزیک به ترتیب در رتبه های چهارم تا سیزدهم قرار گرفتند. ایمیدرو رتبه 25 ام شرکت های فولاد ساز در رتبه بندی شرکت های تولیدکننده فولاد جهان، آرسلورمیتال با تولید 95 میلیون و 450هزار تن فولاد خام در رتبه نخست و شرکت های بائو China Baowu Group و هبیس HBIS Groupبه ترتیب با تولید 63میلیون و 810هزار تن و 46میلیون و 180 هزار تن در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند. ایمیدرو نیز پیش از این در سال 2015 با تولید 14 میلیون و 100 هزار تن فولاد در رتبه 27 ام قرار داشت که در سال 2016با رشد تولید به 14 میلیون و 200 هزار تن رتبه 25 ام را در بین 50شرکت برتر فولاد ساز جهان کسب کرد. در این گزارش سرانه مصرف فولاد ایران حاکی از کاهش مصرف از 265.2کیلوگرم در سال 2010به 238.7کیلوگرم در سال 2016است. در سال گذشته میلادی مجموع تولید آهن سفنجی جهان 64 میلیون و 200هزارتن به ثبت رسیده که از این میزان 16 میلیون تن مربوط به ایران بوده که نسبت به سال گذشته (تولید 14 میلیون و 500هزارتن)با رشد تولید همراه بوده است. انجمن جهانی فولاد در این گزارش آمار صادرات و واردات فولاد را نیز اعلام کرد که بر اساس آن چین با صادرات 108میلیون و 100 هزار تن در رتبه نخست و ژاپن با 40میلیون و500هزار تن و روسیه نیز با 31میلیون و 200هزار تن صادرات فولاد به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.ایران با صادرات 5میلیون و 700هزار تن در رتبه 20 ام صادرکنندگان این محصول قراردارد.