بورسبرنامه فولاد هرمزگان برای تولید محصول خاص و قول تحقق سود دهی پرس:

بورسبرنامه فولاد هرمزگان برای تولید محصول خاص و قول تحقق سود دهی پرس: : عنوان 
1396/03/28 : تاریخ انتشار
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرزاد ارزانی درباره فولاد هرمزگان که با سرمایه 1500 میلیارد تومانی در فرابورس حضور دارد و از زیرمجموعه های مهم فولاد مبارکه است، اظهار داشت: با توجه به در اختیار داشتن نیروی انسانی قوی، متعهد، جوان و با انگیزه که شرط موفقیت هر شرکتی است، شرایط وضعیت فعلی شرکت مناسب است. وی با بیان اینکه نخستین موضوع سوق دهند به سمت موفقیت، نیروی انسانی است ادامه داد: بخش اندکی از محصول تولیدی فولاد هرمزگان در بازار داخلی مصرف و مابقی آن راهی بازارهای صادراتی می شود. صادرات نیز تابع نظم بازار جهانی بوده و باید بازاری وجود داشته باشد تا محصولی صادر شود. این مقام مسئول تصریح کرد: وضعیت فولاد در یکی دو سال اخیر مناسب نبود اما خوشبختانه شرایط مانند سال های پیش نیست و بهتر از سال گذشته شده است. امیدواریم با ظرفیتی که در هرمزگان وجود دارد و بهبود وضعیت، این شرکت بتواند با ظرفیت کامل فعالیت کرده و اقدام به صادرات محصول کند. چرا که بازارهایی شناسایی شده و مشتری های بالقوه متعددیی وجود دارد. ارزانی درباره پیش بینی سود 82 ریالی هر سهم سال جاری "هرمزگان "هم گفت: به طور قطع در سال جاری نه تنها ضرر نخواهیم کرد بلکه شاهد سود دهی خواهیم بود. فولاد هرمزگان با توجه به قرارگیری در منطقه بسیار مناسب و در اختیار داشتن ظرفیت مطلوب می تواند دارای EPS مثبت باشد. مدیرعامل فولاد هرمزگان از برنامه این زیرمجموعه مهم 1.5 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه برای تولید فولاد خاص خبر داد و تصریح کرد: قیمت تمام شده محصول تولیدی باید کاهش پیدا کند و به همین منظور باید با کاهش و حذف اضافات، میزان مصرف را بهینه کنیم. برای این موضوع برنامه هایی در دستور کار است.این موضوع تنها شامل تولید نبوده، بلکه باید در بخش های ستادی نیز برخی هزینه ها کاهش می یابد. در این میان هیچگاه به دنبال کاهش کیفیت و خدمات به کارکنان نبوده بلکه معتقد به مدیریت بهینه هزینه ها هستیم تا وجوه.در جای درست خرج شود. به گفته ارزانی 60 درصد هزینه های فولاد هرمزگان در بخش خرید مواد اولیه بوده و در صورت صرفه جویی 10 درصدی ، 6 درصد از هزینه ها کاهش خواهد یافت.