رسالت: بازديد مديرعامل بانک ملت از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

رسالت: بازديد مديرعامل بانک ملت از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان : عنوان 
1396/03/29 : تاریخ انتشار
مديرعامل بانک ملت، اعضاي هيات مديره و جمعي از مديران ارشد اين بانک در بازديد از مجتمع بزرگ فولاد مبارکه اصفهان با مديران اين شرکت نشست مشترکي برگزار کردند. به گزارش روابط عمومي بانک ملت، دکتر هادي اخلاقي فيض آثار در اين نشست با ابراز خرسندي از تعامل ارزشمند دومجموعه، اظهار داشت: همراهي با مجموعه هاي بزرگ توليدي، صنعتي و خدماتي کشور يک ارزش براي اين بانک است و در اين زمينه توسعۀ تعاملات با شرکت هاي معتبري نظير فولاد مبارکه و مشارکت موثر در طرح هاي توسعه اين شرکت در دست اقدام است.وي اظهار داشت: با توجه به اثربخشي توليد هدفمند و همچنين نقش فولاد مبارکه در توليد ناخالص کشور، بايد اذعان داشت فولاد مبارکه از مفاخر ملي و تجلي عيني توليد داخلي و يکي از محورهاي شکل گيري اقتصاد مقاومتي در ايران است.دکتر اخلاقي با اشاره به اهميت گسترش تعامل بانک ملت با مجتمع فولاد مبارکه، تاکيد کرد: اين شرکت يک برند بين المللي است و مي تواند نقش به سزايي در توسعۀ اقتصاد ملي داشته باشد.وي ادامه داد: بانک ملت در سال 94، به لحاظ همکاري با فولاد مبارکه در جايگاه بانک پنجم قرار داشته است به همين دليل، از سال 95 با تغييراتي استراتژيک در تصميمات مديريت اين بانک، سطح تعاملات با اين شرکت گسترش يافت؛ به طوري که بانک ملت هم اکنون به لحاظ حجم اعتبارات، گشايش هاي اعتبارات اسنادي و حجم ضمانتنامه ها و تسهيلات پرداختي، همکاري با اين مجتمع را به طرز چشمگيري گسترش داده و خود را به عنوان حامي شماره يک اين شرکت معرفي کرده است. مديرعامل بانک ملت از ايجاد تفاهمنامه اي که دربرگيرندۀ اهداف استراتژيک و توسعۀ تعاملات بانک ملت و فولاد مبارکه است خبر داد و گفت: اميدوايم با اجرايي شدن اين تفاهمنامه بتوانيم به تحقق اهداف فولاد مبارکه در توليد، توسعه و حضور گسترده تر در عرصه هاي بين المللي و همچنين تکميل مجتمع ها و مجموعه هايي که بتوانند در افزايش ارزش افزوده و تکميل زنجيرۀ فولاد مؤثر باشند، کمک کنيم.وي با اشاره به اصلاحات انجام شده در ساختار مالي بانک ملت گفت: اقدامات زيادي در اين بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي در اين زمينه انجام شده است و هم اکنون نيز اين بانک در زمينۀ توسعۀ خدمات و تعاملات در داخل و خارج از کشور و همچنين خلق ارزش در سطح ملي و بين المللي در حال فعاليت است.مديرعامل بانک ملت تصريح کرد: هم اکنون 13 هزار ميليارد ريال از تسهيلات بانک ملت در اختيار مجموعۀ فولاد مبارکه قرار دارد که اين حجم از گشايش اعتبارات، ضمانتنامه، حواله و تسهيلات خرد و کلاني که در اختيار فولاد مبارکه قرار مي گيرد، به لحاظ سهم از بازار، بانک ملت را در جايگاه نخست قرارداده است.وي يادآور شد: بانک ملت براي کارکنان مجموعه هايي که با آنها در تعامل است، محصولاتي تدارک ديده است که از آن جمله مي توان به«شاپ کارت» اشاره کرد و اين آمادگي وجود دارد که اين محصول در اختيار عموم کارکنان شرکت فولاد مبارکه و مجموعه هاي وابستۀ آن نيز قرار بگيرد.دکتر سبحاني، مديرعامل فولاد مبارکه نيز در اين ديدار با ارائه گزارشي از عملکرد فولاد مبارکه بر اهميت گسترش همکاري بانک ها با صنايع کشور تأکيد کرد و گفت: وقتي صنايع کوچک و بزرگ بتوانند از حمايت و تسهيلات مالي مناسب برخوردار شوند، بدون شک شاهد اشتغال زايي و رونق اقتصادي بيشتري در کشور خواهيم بود.در اين جلسه اميرحسين نادري معاون اقتصادي و مالي شرکت فولاد مبارکه نيز با قدرداني از مجموعۀ بانک ملت و تعامل خوب اين بانک با شرکت فولاد مبارکه، اظهار اميدواري کرد، با گسترش اين تعاملات، بانک ها و صنايع بتوانند دست در دست يکديگر شرايط دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي را تسهيل کنند.در اين جلسه در زمينه ارائه انواع خدمات بانک در حوزه هاي ارزي و ريال به فولاد مبارکه و همچنين راه هاي گسترش همکاري بحث و تبادل نظر شد و پس از آن، قسمت هاي مختلف کارخانه فولاد مبارکه اصفهان مورد بازديد تيم ارشد مديريتي بانک ملت قرار گرفت.