مهر: فاز دوم کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری سال ۹۷بهره برداری می شود

مهر: فاز دوم کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری سال ۹۷بهره برداری می شود : عنوان 
1396/04/10 : تاریخ انتشار
شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: فاز دوم کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری سال ۹۷ بهره برداری می شود. نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فاز دوم کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری سال ۹۷ بهره برداری می شود، اظهار داشت: با بهره برداری از فاز دوم کارخانه فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری برای ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود. وی عنوان کرد: بهره برداری کامل از این کارخانه زمینه ساز توسعه صنعت در چهارمحال و بختیاری است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با بهره برداری کامل از این پروژه اشتغال غیر مستقیم قابل توجهی در منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود