ایسکانیوز: تولید فولاد ایران ۱۱ درصد افزایش یافت

ایسکانیوز: تولید فولاد ایران ۱۱ درصد افزایش یافت : عنوان 
1396/04/10 : تاریخ انتشار
به گزارش ایسکانیوز؛ براساس آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد ایران در فاصله ماه‌های ژانویه تا می به 8.159 میلیون تن رسیده که حدود 944 هزار تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است. علاوه بر این، آمارهای انجمن جهانی فولاد حاکی از این است که تولید فولاد خام ایران در ماه می 1.62 میلیون تن بوده که در مقایسه با ماه قبل از آن که 1.565 میلیون تن بود، افزایش داشته است. بر اساس آمارهای انجمن جهانی فولاد سال گذشته تولید فولاد خام ایران 17.89 میلیون تن بوده که نسبت به سال 2015، به میزان11 درصد افزایش داشته است