ایمنا: فرایند نورد ورق در فولاد مبارکه ارتقای کیفی پیدا کرد

ایمنا: فرایند نورد ورق در فولاد مبارکه ارتقای کیفی پیدا کرد : عنوان 
1396/04/17 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمد امینی پور افزود: پروژه نوسازی (Modernization) ماشین سنـگ زنـی غلتک های پشتیبان در نورد سرد طی قراردادی با شرکت هرکولس آلمان منعقد شد. وی گفت: ارتقای کمی و کیفی فرایند سنگ زنی غلتک های پشتیبان با استفاده از تکنولوژی روز دنیا در زمینه ماشین های CNC و ایجاد امکان سنگ زنی غلتک های پشتیبان نورد سرد با چوک، هدف از اجرای این پروژه بود. امینی پور با بیان اینکه اجرای این پروژه یکی از افتخارات بزرگ این ناحیه است اظهار کرد:اواخر سال گذشته زمان اتمام فعالیت های اجرایی این پروژه و ابتدای سال جاری زمان بهره برداری از آن است. وی افزود: تمامی مراحل دمونتاژ و نصب ماشین، به وسیله تیم اجرایی کارگاه غلتک نورد سرد، با نظارت کارشناس شرکت هرکولس و بدون حضور تیم اجرایی پیمانکار مربوطه نصب شد. سرپرست تعمیرات کارگاه غلتک ناحیۀ نورد سرد در ادامه به دیگر نقاط قوت این پروژه اشاره کرد و گفت: ساخت حجم زیادی از قطعات موردنیاز جهت ایجاد امکان سنگ زنی با چوک و همچنین ماشین کار و اصلاح قطعات قابل استفاده، در تعمیرگاه مرکزی فولاد مبارکه به انجام رسید که ضمن کاهش هزینه پروژه، از خروج ارز نیز جلوگیری کرد. امینی پور قابلیت سنگ زنی غلتک های پشتیبان با چوک، ترک یابی آنلاین سطح غلتک، امکان مشاهده و تصحیح اتوماتیک کراون و قطر غلتک را از مزایای اجرای این پروژه در فولاد مبارکه عنوان کرد و افزود: بهبود کیفیت سنگ زنی غلتک های پشتیبان، بر فرایند نورد ورق در خطوط مختلف ناحیۀ نورد سرد، تأثیر مثبت دارد.