اتاق 24: مدير عامل شركت فولاد مباركه تاكيد كرد؛ تکمیل زنجیره تولید فولاد يكي از مهمترين نيازهاي اين صنعت است

اتاق 24: مدير عامل شركت فولاد مباركه تاكيد كرد؛ تکمیل زنجیره تولید فولاد يكي از مهمترين نيازهاي اين صنعت است : عنوان 
1396/04/17 : تاریخ انتشار
رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني در آيين بيست و دومين بزرگداشت روز صنعت و معدن استان اصفهان خواستار تشکیل کنسرسیوم صنایع معدنی و تکمیل زنجیره تولید فولاد شد. رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني در آيين بيست و دومين بزرگداشت روز صنعت و معدن استان اصفهان خواستار تشکیل کنسرسیوم صنایع معدنی و تکمیل زنجیره تولید فولاد شد. دكتر بهرام سبحانی درآيين بيست و دومين بزرگداشت روز صنعت و معدن استان اصفهان اظهار کرد: امروز میزان مصرف فولاد شاخص توسعه یافتگی در کشورهای پیشرفته است. وی تاکید کرد:تشکیل کنسرسیوم صنایع معدنی و تکمیل زنجیره تولید فولاد با هدف افزایش بهره وری و رشد تولید ضروری است. سبحانی خاطر نشان کرد: معدن و صنایع معدنی جایگزین خوبی بجای نفت در اقتصاد کشور هستند.