بورس پرس: دو مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی برای زیرمجموعه فولادمبارکه و یک شرکت

بورس پرس: دو مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی برای زیرمجموعه فولادمبارکه و یک شرکت : عنوان 
1396/04/21 : تاریخ انتشار
فولاد امیرکبیر کاشان که با صف فروش روبرو بود،مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی از سود انباشته را گرفت. توسعه ساختمان نیز مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدر را اخذ کرد تا روانه مجمع فوق العاده شود. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،فولاد امیرکبیر کاشان که با سرمایه فعلی 42.9 میلیارد تومانی در بورس حضور دارد در حالی توانست مجوز سازمان بورس جهت افزایش سرمایه 100 درصدی را اخذ و آماده مجمع فوق العاده شود که با قیمت 1074 تومانی هر سهم با صف فروش روبرو شد. تامین مالی 42.9 میلیارد تومانی "فجر" از محل جذاب سود انباشته و با هدف اصلاح ساختار مالی صورت می گیرد.شرکت فولاد مبارکه با 52.5 درصد سهم،جزء سهامداران عمده این شرکت فولادی محسوب می شود. شرکت بین المللی توسعه ساختمان نیز که در بازار دوم بورس درج شده، مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی از سازمان بورس را گرفت تا 300 میلیارد تومان به سرمایه فعلی بیفزاید. "ثاخت" این تامین مالی 300 میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با 3 هدف اصلاح ساختار مالی، تقویت بنیة مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی انجام می دهد. در ترکیب سهامداری این شرکت ساختمانی،سرمایه گذاری زرین پرشیا با 47.6 درصد،صنعتی و بازرگانی غدیر با 24.4 درصد و سرمایه گذاری غدیر با 13.6 درصد سهم حضور دارند