مهر: ضرورت استفاده از بومی‌ها در شرکت فولاد شادگان

مهر: ضرورت استفاده از بومی‌ها در شرکت فولاد شادگان : عنوان 
1396/04/22 : تاریخ انتشار
فرمانداری شادگان بر ضرورت استفاده از نیروی انسانی و شرکت‌های بومی در شرکت فولاد شادگان تأکید کرد و آن را یک مطالبه جدی دانست. به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری نسبت عصر امروز در جلسه بررسی مشکلات انجمن کامیون داران شهرستان شادگان بر ضرورت تعیین تعرفه‌های حمل‌ونقل شادگان به سایر نقاط کشور در سال ۹۶ تأکید و اظهار کرد: اداره راهداری و حمل‌ونقل و انجمن کامیون داران شهرستان نسبت به تعیین خدمات تعرفه‌های حمل‌ونقل شادگان به سایر نقاط کشور به‌ویژه شادگان - اهواز در اسرع وقت اقدام کند. جعفری نسب با بیان اینکه اولویت حمل بار با کامیون بومی است، افزود: شرکت فولاد شادگان به کار گیری و استفاده از ظرفیت شرکت‌های حمل‌ونقل، پیمانکاران، کارکنان و کارگران بومی را در اولویت قرار دهد. فرماندار شادگان همچنین با تأکید بر نظارت مستمر و مدیریت بهینه حمل‌ونقل شادگان گفت: انجمن کامیون داران شهرستان باید قوانین و دستورات حمل‌ونقل و تعرفه‌های مربوطه را رعایت کنند. جعفری نسب فرماندار شادگان در ادامه بر لزوم ساماندهی امور حمل‌ونقل کامیون داران شهرستان و رعایت نوبت حمل بار کامیون داران در شرکت فولاد شادگان توسط انجمن کامیون داران شهرستان تأکید کرد.