اخبار فلزات: قطعی شدن معامله عمده شرکت آهن و فولاد ارفع

اخبار فلزات: قطعی شدن معامله عمده شرکت آهن و فولاد ارفع : عنوان 
1396/04/22 : تاریخ انتشار
به گزارش اخبار فلزات و به نقل از عصر بازار از کارگزاری بانک کشاورزی، شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص ) تعداد 149,621,086 سهم ، معادل 4/99 درصد از سهام غیر مدیریتی شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام ) را در نماد ارفع 4 ، با قیمت 2850 ریال به ارزش معاملات بیش از 42 میلیارد تومان را به طور عمده و شرایطی از طریق عرضه در بازار دوم فرابورس ایران در شرکت کارگزاری بانک کشاورزی , شنبه مورخ دهم تیرماه جاری به فروش رساند. با توجه به انجام کامل تعهدات خریدار ، این معامله توسط فرابورس ایران در تاریخ 20 تیرماه قطعی شد.