اقتصادبازار: تامين نياز واقعی مشتريان داخلی در اولويت فولاد مباركه

اقتصادبازار: تامين نياز واقعی مشتريان داخلی در اولويت فولاد مباركه : عنوان 
1396/04/26 : تاریخ انتشار
اقتصاد بازار: معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان گفت: فولاد مبارکه تاکنون نیاز واقعی تولیدکنندگان داخل را با اولویت تأمین کرده است. به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار به نقل از فولاد مبارکه محمود اکبری از برگزاری نشست مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیرعامل و معاونان شرکت فولاد مبارکه و اعضای سندیکای لوله و پروفیل خبر داد و گفت: در این نشست، نحوۀ تأمین مواد اولیۀ شرکت های لوله و پروفیل پایش و بررسی شد. وی افزود: در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد مقدار تولید واقعی صنف لوله و پروفیل در سه سال گذشته دقیقا اعلام شود تا امکان برنامه ریزی تأمین آن از منابع مختلف میسر گردد. معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شد که پس از دریافت اطلاعات واقعی تولید در این زمینه تصمیم گیری خواهند کرد. وی افزود: طی چند سال گذشته درخواست های مکرر وزارت صنعت، معدن و تجارت از سندیکا برای ارائه اطلاعات مذکور به دلایل نامعلومی بی پاسخ مانده است. اکبری بر اجرایی شدن صورتجلسات این شرکت با سندیکا پس از وصول نیاز واقعی کارخانه های داخل کشور تأکید کرد و افزود: شرکت فولاد مبارکه عزم جدی بر تأمین نیاز داخل دارد و تاکنون تأمین نیاز صنایع پایین دستی در اولویت تجاری این شرکت بوده است. وی افزود: فولاد مبارکه تاکنون نیاز واقعی تولیدکنندگان داخل را با اولویت تأمین کرده است. اکبری خاطرنشان کرد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان توسعۀ سبد محصولات کیفی باهدف تأمین مواد اولیۀ موردنیاز واحدهای صنعتی را در سرلوحۀ اقدامات خود داشته است.