مهر: شادگان،اولین کارخانه تولید فولاد با فناوری ایرانی

مهر: شادگان،اولین کارخانه تولید فولاد با فناوری ایرانی : عنوان 
1396/04/28 : تاریخ انتشار
با تلاش متخصصان ایرانی اولین کارخانه تولید آهن اسفنجی بر اساس تکنولوژی ایرانی احیاء مستقیم «PERED» آغاز به کار کرد.