صداوسیما: تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد شادگان

صداوسیما: تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد شادگان : عنوان 
1396/05/02 : تاریخ انتشار
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، آهن اسفنجی برای تولید فولاد استاندار مناسب است که الان توسط متخصصان ایرانی تولید می شود. تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد شادگان + گزارش بیش از 23 تن آهن اسفنجی با تکنولوژی پِرِد PERED،تاکنون تولید شده است ایران در کنار کشورهای آلمان و آمریکا تولید کننده آهن اسفنجی است ولی با این تفاوت که روش تولید آن در کشور ما به صورت انحصاری و بومی است