توسعه اقتصادی: رشد ۱۶ درصدی تولید فولاد خام ایران طی ماه ژوئن میلادی

توسعه اقتصادی: رشد ۱۶ درصدی تولید فولاد خام ایران طی ماه ژوئن میلادی : عنوان 
1396/05/04 : تاریخ انتشار
ایران از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۷ میلادی ۹ میلیون و ۹۴۷ هزار تن فولاد خام تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی، ۸ میلیون و ۷۴۹ هزار تن بود که حاکی از افزایش ۱۳٫۷ درصد تولید فولاد خام طی ۶ ماهه سال جاری میلادی است. بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در ماه ژوئن ۲۰۱۷ میلادی، یک میلیون و ۷۸۵ هزار تن فولاد خام تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی، یک میلیون و ۵۳۴ هزار تن بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، ایران از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۷ میلادی ۹ میلیون و ۹۴۷ هزار تن فولاد خام تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی، ۸ میلیون و ۷۴۹ هزار تن بود که حاکی از افزایش ۱۳٫۷ درصد تولید فولاد خام طی ۶ ماهه سال جاری میلادی است. میزان تولید ۶۷ کشور تولید کننده فولاد جهانی در ماه ژوئن، ۱۴۱ میلیون و ۴۶ هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰ میلیون و ۴۸۱ هزار تن)، دو درصد رشد نشان می دهد. فولادسازان جهانی طی ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، ۸۳۵ میلیون و ۳۰۹ هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته میلادی (۸۰۰ میلیون و ۸۴۳ هزار تن)، ۴٫۳ درصد رشد تولید داشت. طی این مدت، چین با ۴۱۹ میلیون و ۷۴۵ هزار تن، بزرگترین تولید کننده فولاد خام بوده که حدود ۵۰٫۳ درصد تولید فولاد خام جهانی را به خود اختصاص داده است. تولیدکنندگان بزرگ دیگر فولاد جهانی پس از چین به ترتیب شامل ژاپن (۵۲ میلیون و ۳۰۵ هزار تن)، هند (۴۹ میلیون و ۴۸۲ هزار تن)، آمریکا (۴۰ میلیون و ۵۹۱ هزار تن)، روسیه (۳۵ میلیون و ۳۴۰ هزار تن)، کره جنوبی (۳۴ میلیون و ۶۹۹ هزار تن) و آلمان (۲۲ میلیون و ۲۲۳ هزار تن) است