ایران اکونومیست: افتتاح شرکت آذر فولا ایرانیان با تسهیلات بانک صنعت و معدن در هفته دولت

ایران اکونومیست: افتتاح شرکت آذر فولا ایرانیان با تسهیلات بانک صنعت و معدن در هفته دولت : عنوان 
1396/05/30 : تاریخ انتشار
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن؛ برای اجرای طرح یادشده كه در زمینه ریخته گری قطعات فولادی فعاليت مي كند مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان توسط بانک صنعت و معدن تسهيلات پرداخت شده است. بنا به این گزارش، صنايع كوچك و متوسط استان سمنان تاكنون مبلغ 131 ميليارد تومان در قالب طرح رونق توليد از بانك صنعت و معدن تسهيلات دريافت كرده اند. گفتني است بانك صنعت و معدن طرح هاي ارزشمندي را در سال هاي اخير در استان سمنان تامين مالي كرده كه به افزايش سطح اشتغال در اين استان انجاميده است