چیلان: معاملات فولاد و سنگ آهن داغ شد

چیلان: معاملات فولاد و سنگ آهن داغ شد : عنوان 
1396/06/07 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، قابل درک است که چین همچنان بر محدود کردن تولید فولاد تاکید دارد هرچند که در این مدت افزایش قیمت سنگ آهن قابل توجه بوده است. سه دلیل برای حمایت از افزایش قیمت فولاد وجود دارد. اول آنکه بسته شدن واحدهایی که به طور غیر قانونی فعالیت داشتند در اوایل سال جاری منجر به کاهش عرضه و در نتیجه تاثیر بر قیمت ها شد. دوم آنکه اقدامات تحریک آمیز دولت چین از تقاضا حمایت کرده و سوم آنکه سرمایه گذاران در مورد اقدامات محدود کننده تولید در چین در فصل زمستان که به جهت کنترل آلودگی است نگران هستند. بورس آتی شانگهای قیمت معاملات آتی میلگرد را ۶.۳ درصد و قیمت آتی سنگ آهن را ۷.۱ درصد افزایش داد. بررسی ها نشان می دهد موجودی میلگرد ۱.۹ درصد افت داشته و چین با اقدام خود در زمینه کاهش تولید، بر عرضه بیش از پیش فشار می آورد