رسالت: بومي سازي و جايگزيني 16 پايه هيدروژني و اتوماسيون صنعتي در فولاد مبارکه

رسالت: بومي سازي و جايگزيني 16 پايه هيدروژني و اتوماسيون صنعتي در فولاد مبارکه : عنوان 
1396/06/07 : تاریخ انتشار
پروژه بومي سازي و جايگزيني 16 عدد پايه هيدروژني به جاي پايه هاي «اچ‌ان‌ايكس» و اتوماسيون صنعتي در واحد باکس آنيلينگ نورد سرد شرکت فولاد مبارکه به دست توانمند کارکنان فولاد مبارکه و با مشارکت شرکت هاي داخلي با موفقيت پايان يافت و با حضور دکتر سبحاني مديرعامل، معاونان، جمعي از مديران فولاد مبارکه و مديران عامل شـــــرکت‌هاي پيمانکاري حاضر در اين پروژه به بهره برداري رسيد. اجراي اين پروژه نماد عيني هماهنگي، خودباوري و ترجمه «ما مي‌توانيم» است ، در اين مـــراسم دکترسبحاني مديرعامل شرکت فولاد مبارکه با ابراز خرسندي از اجراي موفقيت‌آميز اين پروژه گفت: بهره برداري از اين طرح که سالانه بيش از 70 هزار تن افزايش ظرفيت توليد محصولات ويژه در نورد سرد فولاد مبارکه را در پي دارد، مصداق بارز به بار نشستن راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، قطع وابستگي و گام برداشتن صحيح در مسير توليد و اشتغال است.