ایمنا: توافقات تامین شمش موردنیاز تولیدکنندگان میلگرد انجام شد

ایمنا: توافقات تامین شمش موردنیاز تولیدکنندگان میلگرد انجام شد : عنوان 
1396/06/08 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری ایمنا حمیدرضا فولادگر پیرامون نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور شریعتمداری وزیر صنعت، اظهار داشت: در این نشست مقرر شد با تعامل مجلس و دولت موضوع اجرایی شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و توجه به بخش معدن و تکالیف باقی مانده از اجرای اصل ۴۴ پیگیری شود و در این راستا از سازمان های توسعه ای در مناطق محروم حمایت شود. وی با تأکید بر لزوم توجه به حمایت از رگولاتوری ها، گفت: مطابق تصمیمات این جلسه باید موضوع رونق کسب و کار و اشتغال زایی در بخش صنعت مورد رسیدگی قرار گیرد و در این راستا باید به بحث رگولاتوری ها در حوزه صنعت توجه شود و وزارت صنعت موضوع مذکور را پیگیری کند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس ادامه داد: حل مشکل تولیدکنندگان فولاد و مس در خصوص تأمین شمش مورد نیاز از محورهای دیگر مورد بررسی در جلسه بود و مقرر شد با همکاری وزارت صنعت و سایر سازمان ها و بخش های خصوصی در این حوزه مشکلات برطرف شود. وی افزود: تولیدکنندگان شمش، باید ماهانه شمش مورد نیاز نوردکاران یا به عبارتی تولیدکنندگان میلگرد را تأمین کنند البته در خصوص تعیین قیمت نیز توافقاتی صورت گرفت