چیلان: اعضای جدید هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد انتخاب شدند

چیلان: اعضای جدید هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد انتخاب شدند : عنوان 
1396/06/11 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، در این مراسم که عصر دوشنبه در هتل همای تهران و با حضور اکثریت اعضای انجمن برگزار شد، آقایان دکتر بهرام سبحانی و دکتر محمود اسلامیان از رسته شرکت های بزرگ، آقای حمیدرضا طاهری زاده و آقای احمد خوروش از رسته نورد و مقاطع طویل، مهندس بهادر احرامیان از رسته ذوب و ریخته گری، مهندس سید حسین احمدی از رسته گندله و آهن اسفنجی و مهندس سید رضا شهرستانی از رسته نورد و مقاطع تخت در ششمین دوره انتخاب شدند. همچنین مهندس حسن مطهری از رسته شرکت های بزرگ، مهندس مجتبی حاج شفیعی از رسته ذوب و ریخته گری، مهندس حمید قانونی از رسته نورد و مقاطع تخت، مهندس تقی بهرامی نوشهر از رسته نورد و مقاطع طویل و مهندس امیرمسعود هراتیان از رسته گندله و آهن اسفنجی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. همچنین مهندس احمد دنیانور در این دروه از انتخابات با حداکثر آراء به عنوان بازرس قانونی انجمن برگزیده شد. بر اساس اساسنامه انجمن، در مجمع عمومی امسال انجمن، تعداد اعضای هیئت مدیره انجمن از ۵ نفر به ۷ نفر افزایش می یافت و اعضای هیئت مدیره فوق از بین رسته های ۵ گانه برگزیده شدند. در این مراسم، گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس قانونی قرائت شد و جلسه مجمع با بحث و تبادل نظر کوتاه اعضای انجمن برگزار شد و پس از آن مراسم افطاری با حضور اعضای انجمن و فعالان اقتصادی انجمن برگزار شد