نصف جهان: فولادمبارکه، مصرف‌کننده 1/5درصد برق کشور

نصف جهان: فولادمبارکه، مصرف‌کننده 1/5درصد برق کشور : عنوان 
1396/06/12 : تاریخ انتشار
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه گفت: در حال حاضر بخش عمده خرید برق فولاد مبارکه از شبکه، به صورت مستقیم از بخش خصوصی صورت می‌گیرد که فولاد مبارکه در این امر، نخستین شرکت بوده است. جواد نیلی اظهارداشت: فولاد مبارکه با احتساب هزار مگاوات مصرف برق شبکه، به طور متوسط 1/5درصد از برق کل شبکه کشور را مصرف می‌کند. وی افزود: این نیاز از دو طریق تأمین می‌شود که یک قسمت 300 مگاواتی آن از نیروگاه داخلی شرکت است و بخش دیگر نیز از شبکه سراسری دریافت می‌شود. مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه اظهار داشت: در حال حاضر بخش عمده خرید برق فولاد مبارکه از شبکه، به صورت مستقیم از بخش خصوصی صورت می‌گیرد و به جای اینکه معامله‌ای با توانیر صورت بگیرد، برق مستقیماً از نیروگاه‌های خصوصی خرید می‌شود و فولاد مبارکه در این امر نخستین شرکت بوده است. وی خاطرنشان کرد: خرید خصوصی برق مزایای فراوانی دارد که مهمترین آن، قیمت مناسب‌تر نسبت به خرید از شبکه و ایجاد صرفه در پرداخت‌هاست که برای صاحبان نیروگاه نیز کاهش ریسک وصول مطالبات را به همراه دارد.