بورس پرس: گزارش تولید و فروش فولاد مبارکه با تحقق ۵۵ درصدی بودجه منتشر شد

بورس پرس: گزارش تولید و فروش فولاد مبارکه با تحقق ۵۵ درصدی بودجه منتشر شد : عنوان 
1396/07/04 : تاریخ انتشار
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در ادامه اعلام گزارش تولید و فروش محصولات شرکت های بورسی و فرابورسی برای دو دوره یک ماهه شهریور و 6 ماه اول سال ، فولادمبارکه هم این گزارش مهم را ارایه کرد. براساس این گزارش، "فولاد" طی نیمه اول سال جاری بیش از 3.2 میلیون تن محصول به ارزش 6.6 هزار میلیارد تومان تولید کرده که معادل 55 درصد از بودجه بیش از 12 هزار میلیارد تومانی سالجاری است. بیشترین سهم از آن تولیدات 6 ماه اول سال هم مربوط به محصولات گرم با بیش از 1.8 میلیون تن به ارزش 3.6 هزار میلیارد تومان است. فولاد مبارکه طی ماه گذشته هم قادر به فروش بیش از هزار میلیارد تومانی معادل 9 درصد از بودجه کل شده است