رادیوسهام: صرفه جویی ۲۰میلیارد ریالی در شرکت ذوب آهن اصفهان

رادیوسهام: صرفه جویی ۲۰میلیارد ریالی در شرکت ذوب آهن اصفهان : عنوان 
1396/07/30 : تاریخ انتشار
با اجرای طرح نسوزچینی کنورتور شماره ۳ با استفاده از آجر‌های باقیمانده بیش از ۲۰میلیارد ریال صرفه جویی در شرکت ذوب آهن اصفهان حاصل شد. به گزارش رادیوسهام ، معاون مدیریت نسوز شرکت ذوب آهن اصفهان جلوگیری از اتلاف مواد نسوز همچنین استفاده از مواد رسوبی موجود در انبارها را از اولویت های برنامه تولید این شرکت فولادی دانست و گفت: با دستیابی به این موفقیت با تلاش فولادمردان این شرکت از فروش آجرهای باقیمانده به قیمت پایین به عنوان ضایعات نسوز جلوگیری شد. مهدی نصیری افزود: طراحی مجدد لایه نسوز کنورتور برای رفع مشکل نشان های مختلف آجرهای نسوز، برشکاری آجر ها برای آماده سازی و تهیه طرح جدید آجرهای نسوز همچنین همپوشانی لایه های نسوز از جمله مراحل اجرای این طرح است. پارسال در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مادر صنعت فولاد ایران، سه میلیون و ۶۰۰هزار تن محصولات فولادی تولید شد