خبر: حضور فولادسازان ایرانی در اتحادیه اروپا رونق گرفت

خبر: حضور فولادسازان ایرانی در اتحادیه اروپا رونق گرفت : عنوان 
1396/08/06 : تاریخ انتشار
همایون دارابی در گفت وگو با برنامه "بدون خط خوردگی" تهدیدات امریکا را مختص هفته گذشته دانست و افزود: «در هفته گذشته شاهد رشد بازار بودیم ولی در هفته جاری، نوسانات بورس به گزارش های جاری باز می گردد.» وی حسابرسی محتوا و اطلاعات این گزارش ها را متذکر شد و گفت: «در گزارش ۶ ماهه با رشد فروش و سود آوری گروه هایی مواجه شدیم که کمک کرد تا این شاخص رشد کند.» دارابی ادامه داد: «فولاد سازان، گروه های فلزی، پتروشیمی، شرکت ها کامپیوتری توانستند نشانه های از رونق را نشان دهند؛ چراکه در سه ماهه تابستان قیمت های جهانی بهتری را شاهد بودیم» وی اضافه کرد: «در حال حاضر بازار روندی مثبت دارد، بازار از ابتدای سال جاری با کمبود نقدینگی مواجه است ولی فعلا به نظر می رسد شرکت های موثر روی خط عملیاتی هستند و نشانه های بهبود را از آنان می بینیم.» دارابی با بیان اینکه بخش عمده بورس به روند بازار پول و سرمایه باز می گردد، گفت: «نرخ سود بانکی بگونه ای است که نقدینگی کمتر به سمت بخش های واقعی اقتصاد حرکت می کند و اولویت در سرمایه گذاری در بانک هاست که منجر می شود دیگر بخش ها جذب سرمایه کمتری داشته باشند.» وی با یادآوری این نکته که بازار نفت قیمت های بالا تری نسبت به تابستان سال گذشته داشته است، گفت: «بخش عمده شرکت های بورس ما به فلزات و پتروشیمی وابسته است که وقتی در این بخش ها در بازار جهانی شاهد رونق باشیم، این رونق به بورس ما نیز ورود می یابد.» دارابی خاطرنشان کرد: «بعد از حضور وزیر اقتصاد جدید، بازار بدهی سامان گرفت و با کاهش نرخ مواجه شدیم و جریان عرضه های اولیه شرکت ها در بازار سهام ایجاد شد که انگیزه ها را بیشتر کرده و شرکت های بیشتری در انتظار ورود به این بازار هستند.» وی لزوم فرهنگ سازی برای ورود به بازار سهام را متذکر شد و افزود: «رسانه باید بیشتر روی فرهنگ سازی و تشویق مردم برای سرمایه گذاری بلند مدت حرکت کنند؛ شرکت ها نیز گزارش های ماهانه را مرتبا عرضه می کنند ولی باید پذیرفت کمبودهایی در اطلاعات وجود دارد.»