آریا بازار: شرکت فولاد مبارکه واحد نمونه استاندارد کشوری و استانی

آریا بازار: شرکت فولاد مبارکه واحد نمونه استاندارد کشوری و استانی : عنوان 
1396/08/06 : تاریخ انتشار
آریا بازار - در مراسم روز جهانی استاندارد که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجـارت در سالن اجلاس سران برگزار شد، از شرکت فولادمبارکه اصفهان به عنوان واحد نمونه ملی تجلیل شد. منوچهر نیکفر، معاون فناوری شرکت فولادمبارکه اصفهان در این مراسم به نمایندگی از مدیرعامل شرکت، تندیس واحد نمونه کشوری را از دست معاون اول رئیس جمهوری دریافت کرد. به گزارش «فرصت امروز» وی کسب این موفقیت را به همه کارکنان فولادمبارکه تبریک گفت و تصریح کرد: در سایه راهبردهای مدیرعامل شرکت و تلاش کارکنان فولادمبارکه، امسال نیز برای چندمین سال متوالی، شرکت فولادمبارکه هم به عنوان واحد نمونه استاندارد استانی و هم واحد نمونه کشوری انتخاب شد.