پایشگر: تحقق پیش بینی ۵۵ درصدی فولاد

پایشگر: تحقق پیش بینی ۵۵ درصدی فولاد : عنوان 
1396/08/06 : تاریخ انتشار
پایشگر- فولاد در دوره ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری ۲۹۸ ریال معادل ۵۵ درصد از پیش بینی ها را محقق کرده است. این شرکت در سال مالی قبل به ازای هر سهم ۲۷۷ ریال سود محقق کرد. به گزارش پایشگر، شرکت فولاد مبارکه با سرمایه ۷۵ هزار میلیارد ریال پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ دوره ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ با سرمایه ۷۵ هزار میلیارد ریال مبلغ ۵۳۸ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد. “فولاد” در دوره ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری ۲۹۸ ریال معادل ۵۵ درصد از پیش بینی ها را محقق کرده است. این شرکت در سال مالی قبل به ازای هر سهم ۲۷۷ ریال سود محقق کرد. “فولاد” در ۶ ماهه سال مالی گذشته ۸۳ ریال معادل ۳۰ درصد بودجه را پوشش داده بود. دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به پایان اسفند ۹۶ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی افزایش درامد فروش، ناشی ازافزایش نرخ محصولات و افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته عمدتا ناشی از تغییر در مقدار و نرخ و محصولات اعلام شده است