ایمنا: انسجامی برای رفع مشکلات حوزه فولاد وجود ندارد

ایمنا: انسجامی برای رفع مشکلات حوزه فولاد وجود ندارد : عنوان 
1396/08/09 : تاریخ انتشار
به گزارش ایمنا، سید حسن حسینی شاهرودی با حضور در غرفه خبرگزاری ایمنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات با اشاره به اینکه تامین و تولید فولاد به امری بین المللی تبدیل شده است، اظهار داشت: با توجه به این موضوع ایران در حوزه تامین فولاد کشورهای آسیایی وارد شده اما باید این تولیدات وسیع تر شود. وی افزود: بخش اعظمی از تولیدات فولاد از اصفهان تامین می شود و بخشی از این تولیدات به شرکت های خصوصی واگذار شده است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مدیریت این حوزه در اختیار دولت است، بیان داشت: با وجودی که به اصل ۴۴ قانون اشاره شده اما دولت مکلف به رفع مشکلات حوزه فولاد است. این درحالی است که حقوق کارکنان و بازنشستگان فولاد که سالیان درازی است در معادن و بخش های دیگر مشغول به کار بودند، با تاخیر پرداخت می شود. شاهرودی اضافه کرد: هم در عرصه نرخ گذاری هم در واردات مواد اولیه مانند زغال و کک و چه در بخش معادن باید تصمیمات جدی برای رفع مشکلاتشان انجام شود. وی در پاسخ به اینکه آیا دولت در این حوزه اراده ای دارد یا خیر، تصریح کرد: در اجزای دولتی این اراده است. حوزه های وزات کار، صنایع و سازمان برنامه و بودجه این اراده را دارند اما در کلان دولت به دلیل فقدان انسجام میان ارکان دولت برنامه خوبی برای تصمیم گیری وجود ندارد. وی ادامه داد: این موضوعی است که می توان آن را از رئیس جمهور سوال کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این حوزه سطح فراوانی از اشتغال را به خود اختصاص داده است گفت: سهل انگاری در باره این حوزه یقینا بخش اعظمی از اشتغال مردم را تحت الشعاع قرار می دهد.