بسیج: ذوب آهن و سه شركت ديگر اصفهان موفق به كسب تنديس استاندارد شد

بسیج: ذوب آهن و سه شركت ديگر اصفهان موفق به كسب تنديس استاندارد شد : عنوان 
1396/08/09 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری بسیج لنجان از ذوب آهن اصفهان در حاشيه آيين تقدیر از واحدهای نمونه کشوری استاندارد كه ذوب آهن اصفهان به عنوان واحد نمونه کشوری معرفی شد با مهندس حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد گفتگو نموديم كه در ادامه می خوانيد: مهندس فولادگر گفت: در همايش روز استاندارد از تعداد 9 جايزه برتر،‌ 4 جايزه به صنايع استان اصفهان از جمله ذوب آهن به عنوان مادر صنعت فولاد رسيد كه اين مهم جای خوشبختی و تبريك دارد و نشان دهنده پويايی و حركت رو به رشد اين صنايع است. وي افزود: فرايند استاندارد سازی بايد به نحوی باشد كه عاملی برای تشويق ساير شركت ها نيز به شمار رود. شركت هايی كه موفق به دريافت جايزه برتر شدند نبايد به اين موضوع بسنده نمايند زيرا كيفيت فرايندی مستمر است و نظام استاندارد و كيفيت هم بايد به روز شود. در عصر حاضر توليد كيفی و متنوع و همچنين مشتری مداری بسيار مهم است. نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد تصريح كرد: استاندارد محصولات و بهبود كيفيت ارتقاء بهره وری و در ادامه رقابت پذيری را كه اصلی مهم در جامعه امروزی محسوب می شود را در پی دارد. شايان ذكر است در آيين تقدیر از واحدهای نمونه کشوری استاندارد مهندس صادقی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تندیس واحد نمونه استاندارد و لوح تقدیر مربوطه را دریافت نمود.