اصفهان امروز: تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ باید تولیدی رقابتی باشد

اصفهان امروز: تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ باید تولیدی رقابتی باشد : عنوان 
1396/08/20 : تاریخ انتشار
مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ باید تولیدی رقابتی باشد و در حال حاضر، موازنه ظرفیت در زنجیره تولید، ظرفیت‌های غیراقتصادی، فناوری تولید، ناقص بودن زنجیره، بهره‌وری پایین و عدم نگاه مثبت به صادرات مهم‌ترین چالش‌ها در این مسیر است. به گزارش ایمنا بهرام سبحانی با اشاره به افق ۵۵ میلیون تنی تولید فولاد در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در حال حاضر، سرانه مصرف فولاد در کشور برابر با ۲۱۰ کیلوگرم است و در افق ۱۴۰۴ با فرض جمعیت ۹۰ میلیون نفری کشور، میزان مصرف فولاد کشور حدود ۳۰ میلیون تن خواهد بود. وی افزود: اگرچه بر سر دست یافتن عدد ۵۵ میلیون تن اختلاف نظر وجود دارد اما اگر به صادرات ۲۵ میلیون تنی در سال ۱۴۰۴ فکر می‌کنیم؛ عدد ۵۵ میلیون تن برای تولید، عددی منطقی محسوب خواهد شد. مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین تصریح کرد: در رسیدن به عدد ۵۵ میلیون تن، باید اقتصادی بودن این سیاست مورد بررسی قرار گیرد. سبحانی اظهار داشت: تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ باید تولیدی رقابتی باشد و در حال حاضر، موازنه ظرفیت در زنجیره تولید، ظرفیت‌های غیراقتصادی، فناوری تولید، ناقص بودن زنجیره، بهره‌وری پایین و عدم نگاه مثبت به صادرات مهم‌ترین چالش‌ها در این مسیر است. وی ادامه داد: از همین رو، اولویت ما در تولید صرفاً نباید متکی به اعداد و ارقام باشد و تولید رقابتی را به عنوان یک اولویت بپذیریم تا بتوانیم در منطقه، به رقابت با همسایگان بپردازیم. مدیرعامل فولاد مبارکه یادآور شد: در حال حاضر ۶۶ درصد از ظرفیت ۳۰ میلیون تنی فولاد کشور مورد استفاده قرار گرفته و این درصد برای فولاد مبارکه برابر ۱۰۰ درصد است؛ از همین رو برای رسیدن به ۵۵ میلیون تن فولاد خام، نیازمند ۸۰ میلیون تن گندله، ۸۶ میلیون تن کنستانتره و ۱۶۸ میلیون تن سنگ‌آهن خام هستیم. سبحانی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، برای رسیدن به افق مذکور، با کمبود ۹ میلیون تن آهن اسفنجی، ۱۶ میلیون تن سنگ‌آهن و ۵ میلیون تن گندله مواجه خواهیم بود. وی بیان داشت: فاصله تولیدکنندگان فولاد در ایران با دنیا زیاد است و برای مثال، میانگین جهانی تولید فولاد برابر با دو نفر ساعت به ازای هر تن بوده که این عدد در فولاد مبارکه برابر پنج است. مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به لزوم الگو قرار دادن برنامه فولاد مبارکه در افزایش بهره‌وری به عنوان یک اقدام موفق در صنعت فولاد کشور اظهار داشت: توسعه فولاد کشور باید در کنار آب‌های خلیج‌فارس صورت پذیرد و در کنار آن، استفاده از فناوری روز و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود