اقتصادبازار: شارژ مستقیم کلوخه به مگا مدول‌های احیا مستقیم فولاد مبارکه انجام شد

اقتصادبازار: شارژ مستقیم کلوخه به مگا مدول‌های احیا مستقیم فولاد مبارکه انجام شد : عنوان 
1396/08/29 : تاریخ انتشار
کارکنان و کارشناسان واحد احیا مستقیم شهید خرازی (احیا مستقیم ۲) فولاد مبارکه برای اولین بار در کشور به طور آزمایشی موفق به شارژ مستقیم کلوخه سنگ آهن به کوره های احیا مستقیم شدند. به گزارش اقتصادبازار به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رئیس واحد احیا مستقیم شماره ۲ فولاد مبارکه با بیان اینکه عملیات شارژ مستقیم کلوخه با ترکیب حدود ۱۵درصد همراه با گندله انجام شده، گفت: نتایج کیفی این آزمایش حاکی از آن است که ازنظر متالیزاسیون و کربن در حد قابل قبول بوده و با معیارهای مورد نظر منطبق است. محمدرضا فتحی با اشاره به اهداف اجرای این پروژه گفت:این پروژه با توجه به کمبود گندله در کشور و نیاز واحدهای احیا مستقیم به این ماده اولیه، از اوایل سال ۱۳۹۵ و به منظور شناسایی معادن و جایگزینی بخشی از گندله مصرفی با کلوخه سنگ آهن، در ناحیه آهن سازی مطرح و اجرایی شد. وی با اشاره به فرآیند اجرای این پروژه افزود: در مرحله اول چهار معدن که دارای کلوخه سنگ آهن هماتیتی با کیفیت قابل استفاده در مدول های احیاء مستقیم، شناسایی و نمونه گیری شدند و در مرحله بعد بر روی کلوخه ها تست‌های آزمایشگاهی انجام و درنهایت با توجه به نتایج حاصله، یکی از منابع تأمین کلوخه برای انجام تستهای تکمیلی و میدانی انتخاب شد. رئیس واحد احیا مستقیم ۲ فولاد مبارکه گفت: با توجه به طراحی واحد احیاء مستقیم ۲، امکان شارژ کلوخه به طور مستقل دریکی از مگامدول‌های این واحد فراهم است. وی خاطرنشان کرد: در این راستا، ۱۰ هزار تن کلوخه توسط واحد خرید مواد اولیه و انرژی از معدن موردنظر خریداری و در چند نوبت در مگا مدول مورد استفاده قرار گرفت. فتحی افزود: در ادامه با بررسی مشکلات و انجام فعالیت های تحقیقاتی، اصلاحات موردنیاز مانند تغییر در مسیر شوت ها، نحوه پوشش دهی کلوخه با شیره آهک، پارامترهای فرایندی و اصلاح خواص کلوخه انجام شد و درنهایت نتایج تست میدانی بعدی با موفقیت حاصل شد. وی همچنین با اشاره به دستاوردهای اقتصادی حاصل از اجــرای این پــروژه گفت: واحــد احیا مستقیم شماره ۲ سالانه به حدود ۴.۵ میلیون تن گندله نیاز دارد که در صورت جایگزینی حدود ۱۰ درصد از این گندله با کلوخه سنگ آهن، صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.