چیلان: سهم مقاطع طویل از صادرات فولاد کشور، فقط ۱۰ درصد است!

چیلان: سهم مقاطع طویل از صادرات فولاد کشور، فقط ۱۰ درصد است! : عنوان 
1396/09/05 : تاریخ انتشار
حمیدرضا طاهری زاده، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگو با چیلان با اشاره به هدفگذاری ۸ میلیون تنی برای صادرات فولاد در سال جاری اظهار داشت: متاسفانه در این هدفگذاری ها بیشتر بر روی رکوردزنی و آمار تمرکز می شود در حالی که باید توجه داشت علاوه بر ارتقاء کمی، ترکیب سبد صادراتی فولاد کشور به سمت محصولات نهایی ارتقا یابد. به طور مثال از حدود ۳.۸ میلیون تن صادرات فولاد خام و محصولات فولادی کشور، فقط ۱۰ درصد متعلق به مقاطع طویل است و بیش از ۸۴ درصد آن به شمش و اسلب تعلق دارد! طاهری زاده با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات محصولات فولادی خاطر نشان کرد: برای توسعه صادرات فولاد کشور، ارائه مشوق های صادراتی ضروری است و این مشوق ها باید به گونه ای درنظر گرفته شود که برای محصولات نهایی بیشتر باشد و به صورت پلکانی هرچه به سمت بالادست زنجیره فولاد حرکت می کنیم، کاهش پیدا کند. همچنین باید قیمت شمش برای نوردکاران طوری باشد که توان رقابت در بازارهای بین المللی را داشته باشند