چیلان: کنسانتره سازی سنگان به تولید رسید

چیلان: کنسانتره سازی سنگان به تولید رسید : عنوان 
1396/09/05 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، کارخانه کنسانتره سازی سنگان به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن توسط شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی تا مرداد ماه پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصد داشت و وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از افتتاح آن تا شهریور ماه خبر داده بود. میزان سرمایه گذاری مورد نیاز این طرح ۳۵۹ میلیارد ریال به صورت ریالی و ۴۸ میلیون یورو به صورت ارزی بود که پس از افتتاح آن قرار است ۵۵۰ نفر به صورت مستقیم در آن مشغول به کار شوند.