چیلان: مالک جدید گروه ملی صنعتی فولاد ایران مشخص شد

چیلان: مالک جدید گروه ملی صنعتی فولاد ایران مشخص شد : عنوان 
1396/08/18 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، سید عبدالرضا موسوی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و نوشت : قرارداد خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران امضا و تحویل شد. سهام گروه ملی صنعتی ایران پیش از این در اختیار بانک ملی بود که بانک ملی پس از برگزاری مزایده این سهام را واگذار کرد. سید عبدالرضا موسوی در مزایده برگزار شده از سوی برنده و بانک ملی با توجه به امضای قرارداد، او رسما سهامدار و مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران شد. گفتنی است، گروه ملی فولاد به عبدالرضا موسوی مالک هواپیمایی زاگرس، هتل داریوش کیش و پارک دلفین ها است