چیلان: گندله سازی ۹۲۰ هزار تنی صبانور در کردستان راه اندازی می شود

چیلان: گندله سازی ۹۲۰ هزار تنی صبانور در کردستان راه اندازی می شود : عنوان 
1396/08/18 : تاریخ انتشار
آیت هاشمی، مدیر فنی و مهندسی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در گفت و گو با چیلان با اعلام این خبر گفت: خوراک این کارخانه قرار است از طریق خط کنسانتره تازه افتتاح شده بیجار کردستان تامین شود. وی افزود: تمایل صبانور به اجرای این طرح درقالب فاینانس با شرکت هاست و مذاکرات نیز حول همین مسئله صورت می گیرد و جلو می رود. گفتنی است خط تولید کنسانتره صبانور در کردستان در فروردین ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شده بود و ظرفیت تولید این شرکت را در این منطقه به یک میلیون تن رسانده بود