نوآوران: کسب اولین رکورد تولید ماهانه کلاف گرم در مجتمع فولاد سبا

نوآوران: کسب اولین رکورد تولید ماهانه کلاف گرم در مجتمع فولاد سبا : عنوان 
1396/10/02 : تاریخ انتشار
کسب اولین رکورد تولید ماهانه کلاف گرم در مجتمع فولاد سبا مجتمع فولاد سبا پس از راه‌اندازی توسعه به میزان۷۵۳۱۲ تن در آذرماه ٩٦ توانست به اولین رکورد تولید ماهانه کلاف گرم دست یابد. این رکورد گامی دیگر در مسیر رسیدن به ظرفیت‌های جدید تولید می باشد.