چیلان آنلاین: کاهش در مصرف فولاد میانی و افزایش در مصرف محصولات فولادی در ۸ ماهه امسال

چیلان آنلاین: کاهش در مصرف فولاد میانی و افزایش در مصرف محصولات فولادی در ۸ ماهه امسال : عنوان 
1396/10/04 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، براساس آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در مجموع ۸ ماهه اول امسال مصرف ظاهری فولاد میانی شامل اسلب و بیلت و بلوم افت ۲ درصدی داشته و به ۹ میلیون و ۹۵۷ هزار تن رسیده ااست یعنی مصرف ظاهری فولاد میانی مدت مشابه سال قبل ۱۰ میلیون و ۱۸۲ هزار تن گزارش شده بود. در این میان مصرف ظاهری بیلت و بلوم ۵ میلیون و ۲۲۳ هزار تن بود که رشد ۴ درصد داشت اما مصرف اسلب ۴ میلیون و ۷۳۴ هزار تن بوده که افت ۸ درصد داشت. این گزارش می افزاید، مصرف ظاهری آهن اسفنجی در این مدت ۱۴ میلیون و ۹۳ هزار تن بود که افت ۸ درصد داشته است. این افت مصرف ظاهری دلیل افزایش حجم صادرات بود. آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می دهد در بین محصولات فولادی، مصرف ظاهری تیرآهن، ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار رشد داشته اما میلگرد افت مصرف را شاهد بود. رشد مصرف ظاهری تیرآهن یک درصد، ورق گرم ۸ درصد، ورق سرد ۳۸ درصد و ورق پوششدار ۳۷ درصد بوده و افت مصرف ظاهری میلگرد ۱۲ درصد بود.