بورس پرس: تفاهم نامه جدید

بورس پرس: تفاهم نامه جدید "فولاد" در راستای هوشمندسازی تولید امضا شد : عنوان 
1396/10/06 : تاریخ انتشار
ایرج فخری نجف آبادی اظهار داشت: در راستای استراتژی ها و اهداف بلندمدت شرکت فولادمبارکه برای تولید ۲۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ و حفظ سرآمدی شرکت، بنابر راهبردهای مدیریت ارشد شرکت، مقرر شد زمینۀ هوشمندسازی کسب وکار، فرایندهای تولید و کلیۀ سطوح اتوماسیون فراهم شود که در ادامۀ تفاهم نامه های قبلی، این تفاهم نامه بین سه شرکت مذکور به امضا رسید. وی تصریح کرد: به منظور تحقق اهداف مندرج در تفاهم نامه مقرر شد در گام نخست، در یک پروژۀ سه ماهه وضعیت شرکت فولادمبارکه از نظر سیستم های اطلاعاتی، اتوماسیون صنعتی، فناوری و فرایندهای تولید با شرکت پوسکو و سایر فولادسازان باتجربه و برتر جهان مقایسه و ارزیابی شود و نقشۀ راه و گام های لازم برای رسیدن به وضعیت بهینه تعریف و تدوین شود. این مقام مسئول با اشاره به سوابق شرکت پوسکو گفت: این شرکت یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه پوسکو است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و دارای گردش مالی ۷۶۷میلیون دلاری در سال ۲۰۱۶ بوده است. فخری نجف آبادی با اشاره به اینکه پوسکو ۲۵۰۰ نفر از کارکنان خود را در صنایع فولادسازی، فرودگاهی، حمل و نقل هوشمند، خطوط مترو مشغول به کار کرده، افزود: این شرکت فرایند هوشمندسازی کسب وکار را برای شرکت پوسکو و چند شرکت فولادسازی در سراسر جهان انجام داده و به عنوان یکی از شرکت های پیشتاز در این زمینه مطرح است. وی با بیان اینکه شرکت ایریسا به عنوان بازوی فنی و شرکت تخصصی وابسته به فولادمبارکه درزمینۀ سیستم های اطلاعاتی و کلیۀ سطوح اتوماسیون فعالیت می کند،گفت: "فولاد" با الگوبرداری از شرکت و گروه پوسکو با انجام این پروژه ضمن ارتقای سطح هوشمندی شرکت و بهره مندی از مزایای آن، شرکت ایریسا را نیز جهت حفظ و تداوم بهبود و تعمیم این فرایند توانمند می سازد.