رسالت: راه يابي شرکت فولاد مبارکه به جايزۀ جهاني تعالي سازماني

رسالت: راه يابي شرکت فولاد مبارکه به جايزۀ جهاني تعالي سازماني : عنوان 
1396/10/06 : تاریخ انتشار
در نخستين دورۀ ارزيابي بنياد کيفيت اروپا (EFQM) که در سالن همايش هاي صداوسيما ايران برگزار شد شرکت فولاد مبارکه با کسب بالاترين امتياز و دريافت تقديرنامه ۵ ستاره به عنوان شرکت سرآمد ملي به ارزيابي جهاني تعالي سازماني راه يافت.در اين همايش مديرعامل شرکت فولاد مبارکه پس از دريافت لوح تقدير و نشان سرآمدي از سوي رئيس بنياد مديريت کيفيت اروپا گفت: اين افتخار و سربلندي را به همۀ همکاران خود در گروه فولاد مبارکه و مردم شريف ايران تقديم مي کنم.بهرام سبحاني افزود: شرکت فولاد مبارکه بزرگترين توليدکنندۀ فولاد در سطح ايران، خاورميانه و شمال آفريقا است و در گسترۀ جهاني ازجمله اتحاديۀ اروپا، شرق آسيا و خاورميانه محصولات خود را صادر مي کند. ازاين رو بايد خودش را با يک چارچوب استاندارد تطبيق دهد و براي خود يک الگو تعريف کند و سيستمي داشته باشد که براي رسيدن به اهداف خود از آن بهره مند شود. وي بيان کرد: در فولاد مبارکه به اين نتيجه رسيده‌ايم که مدل EFQM يک مدل جامع و کامل است و مي‌تواند شرکت را در استانداردسازي ياري کند. درعين حال اين مدل به ما مي گويد ما با ساير سازمان هاي متعالي دنيا چقدر فاصله داريم. با اين شيوه مي توانيم خود را ارزيابي کنيم و بفهميم چگونه بايد فاصله را کم کنيم و به آن ها برسيم. به طورقطع اين کار به صورت سليقه‌اي و بدون سيستم امکانپذير نخواهد بود و نمي توان چنين سازماني را به خوبي اداره کرد. سبحاني با تأکيد بر اينکه فولاد مبارکه به درستي در مسير تعالي قرار گرفته است، ادامه داد: در اين الگومدير سازمان و همۀ کارکنان در کنار هم با همدلي و صميميت در راه تعالي سازمان تلاش مي کنند درنتيجه اگر موفقيتي حاصل شده نتيجۀ تلاش همۀ کارکنان است چراکه اين رويکرد در فولاد مبارکه تشريفاتي نبوده