تیتربرتر: از زحمات ارزشمند فولاد مبارکه در سرمایه گذاری و ساخت گندله سازی فولاد سنگان تقدیر و تشکر ویژه میکنم

تیتربرتر: از زحمات ارزشمند فولاد مبارکه در سرمایه گذاری و ساخت گندله سازی فولاد سنگان تقدیر و تشکر ویژه میکنم : عنوان 
1396/10/10 : تاریخ انتشار
به گزارش تیتربرتر - اسحاق جهانگیری افزود: حل مسائل اقتصادی و توسعه ای کشور نیازمند مشارکت همۀ بخشه ای نظام است و همه باید در شناخت مسائل اصلی کشور و راهکارها تفاهم داشته باشند. جهانگیری تصریح کرد: همه متفق القول اند که سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری تنها راه برون رفت از مشکلات کشور است و دولت هم در چند سال گذشته در این مسیر حرکت کرده است. معاون اول رئیس جمهور گفت یکی از مظاهر اقتصاد مقاومتی استفاده از توان متخصصان کشور است که در همین افتتاحیه نمونۀ آن را میتوان به خوبی دید. وی همچنین بر ضرورت ایجاد اشتغال و مقابله با تورم تأکید کرد. جهانگیری با اشاره به ضرورت توسعۀ ریلی در کشور هم گفت: یکی از مهمترین طرحهایی که دولت آن را پیگیری میکند، راه آهن خراسان به سیستان و بلوچستان است.