بانک صنعت و معدن: سرمایه بانک صنعت و معدن باید افزایش پیدا کند

بانک صنعت و معدن: سرمایه بانک صنعت و معدن باید افزایش پیدا کند : عنوان 
1396/10/17 : تاریخ انتشار
فريدون احمدي گفت : لازم است نگاه ویژه ای به بانک های توسعه ای داشته باشیم و سرمایه این بانک ها به ویژه بانک صنعت و معدن را افزایش دهیم تا این بانک بتواند حداقل بخشی از مشکلات سرمایه در گردش صنایع مهمی مثل فولاد را حل کند و قفل رکود به تدریج شکسته شود و مطالبات معوق بانک های تجاری نیز به مرور وصول شود. به گزارش سرزمین پویا ، وی این راهکار را یک مسیر اجتناب ناپذیر و البته مفید برای توقف دور باطل رکود صنعت و مطالبات معوق بانک ها دانست و گفت: توجه کنیم که بانک توسعه اي کویت ۱۴ میلیارد دلار سرمایه دارد در حالی که سرمایه بانک صنعت و معدن ایران ۷۰۰ میلیون دلار است! اين نماينده مجلس افزود : متاسفانه شرایط اقتصاد کشور به گونه ای است که از یک سو بانک ها به دلیل اینکه مطالبات معوقشان دچار مشکل است، بسیار محتاطانه عمل می کنند و از سوی دیگر بیشتر صنایع و کارخانجات ما نیازمند سرمایه در گردش هستند. احمدي تصريح كرد: نتیجه این کشمکش ها این شده که صنعت کشور روز به روز بر مشکلاتش اضافه می شود و لذا دولت باید تدبیری عاجل برای این وضعیت بیندیشد چرا که این دور باطل تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد و موجب تعطیلی تولید و از دست رفتن اشتغال مملکت به ویژه در صنایعی مثل فولاد که سرمایه بر است خواهد شد.